HONG KONG

入圍二零一五年度全球華人榮耀台灣金點設計獎

Finalists 2015 Global Chinese Glory Taiwan Golden Pin Concept Design Award

01   /   07   /   2015

IMG_8147(R1).jpg
15590872_1848844995359375_49711950346116
IMG_8280.jpg
15440492_1848844472026094_59678967157645
IMG_8206.jpg
IMG_8262 copyR1.jpg
IMG_8262.jpg
15391381_1848844925359382_90173154176392
15393026_1848844942026047_51943881447073
15403832_1848844462026095_59270604791805
15419664_1848844475359427_77114154017985
IMG_8250 copy.jpg